Η Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να περιορίσει τις απάτες και τις πλαστοπροσωπίες, υιοθετεί πιο αυστηρές προδιαγραφές ασφαλείας για τις ταυτότητες.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υιοθέτησε, λοιπόν, την Πέμπτη, κανονισμό που θα διασφαλίσει πως οι ταυτότητες των Ευρωπαίων πολιτών και τα έγγραφα κατοικίας που εκδίδονται σε Ευρωπαίος πολίτες και τους εκτός ΕΕ συγγενείς τους θα είναι πιο ασφαλή.

Οι νέοι κανονισμοί θα βελτιώσουν την ασφάλεια των ταυτοτήτων εισάγοντας τις προδιαγραφές τόσο για τις πληροφορίες που θα περιέχουν όσο και για τα χαρακτηριστικά ασφαλείας, κοινά σε όλα τα κράτη – μέλη που εκδίδουν τέτοια έγγραφα. Πάντως, δεν απαιτούν τα κράτη-μέλη να εισαγάγουν ταυτότητες εάν δεν τις προβλέπει η εθνική νομοθεσία.

Διαβάστε τη συνέχεια στο Ethnos.gr