Συγκρατημένη αισιοδοξία επικρατεί στις διοικήσεις των τραπεζών για την επιτυχή ανακεφαλαιοποίησή τους,​ μετά τη συνάντηση τους στην Φρανκφούρτη με στελέχη του ευρωπαϊκού ενιαίου εποπτικού φορέα, καθώς το ύψος των κεφαλαίων από ιδιώτες που απαιτείται για να ιδιωτικοποιηθούν, εκτιμάται ότι θα εξευρεθεί από τις διεθνείς αγορές. Θα πρέπει ωστόσο να σημειωθεί, ότι ο δρόμος προς τις αγορές δεν είναι στρωμένος με …ροδοπέταλα.

Η χώρα βρίσκεται σε ένα …σταυροδρόμι το οποίο οι διεθνείς επενδυτές θα πρέπει να συνεκτιμήσουν και να υπολογίσουν το ύψος του κινδύνου που αναλαμβάνουν, σε σχέση με το προσδοκώμενο κέρδος.
Οι συγκεκριμένες κεφαλαιακές ανάγκες δεν έχουν ανακοινωθεί ούτε στο σύνολό τους, ούτε ανά τράπεζα, ωστόσο πληροφορίες αναφέρουν ότι τα ποσά για κάθε τράπεζα δεν είναι αμελητέα. Εκτιμάται όμως ότι είναι διαχειρίσιμα και αυτό σημαίνει ότι το ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί από διεθνείς επενδυτές, θα μπορούσε να καλύψει αυτό που χρειάζονται για να μπουν στη …σφαίρα της ιδιωτικοποίησης.

Σύμφωνα με τις πρόσφατες δηλώσεις της διοίκησης του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, οι τράπεζες για να ιδιωτικοποιηθούν θα πρέπει να καλύψουν τις κεφαλαιακές ανάγκες που προκύπτουν:

1) Από τον έλεγχο της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού (AQR) και 2) Από την άσκηση αντοχής που λαμβάνει υπόψη της το βασικό μακροοικονομικό σενάριο. Πριν φτάσουν σε αυτό το σημείο οι τράπεζες θα χρησιμοποιήσουν κάθε δυνατότητα που έχουν έτσι ώστε να δημιουργήσουν κεφάλαιο από ίδια μέσα.

Μία τέτοια περίπτωση είναι η προαιρετική δημόσια προσφορά στους κατόχους υβριδικών ομολόγων και ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης καθώς και ομολόγων υψηλής διαβάθμισης. Ήδη χθες, η Τράπεζα Πειραιώς προέβη σε δημόσια προσφορά τριών “σειρών” ομολόγων της, συνολικού ύψους 1,1 δισ. ευρώ, κίνηση η οποία προσβλέπει στην βελτίωσης της κεφαλαιακής της βάσης. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η προσφορά αφορά σε κατόχους των υβριδικών τίτλων της τράπεζας, των τίτλων μειωμένης εξασφάλισης αλλά και των τίτλων κύριας εξασφάλισης. Η επαναγορά θα πραγματοποιηθεί έναντι νέων μη ανταλλάξιμων τίτλων.

Όπως τόνισε η Τράπεζα Πειραιώς, η προσφορά ανταλλαγής πραγματοποιείται με σκοπό την ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης, η οποία επηρεάστηκε από τις δυσμενείς μακροοικονομικές συνθήκες που επικράτησαν πρόσφατα στην Ελλάδα και που επηρέασαν όλα τα ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Σε ανάλογες κινήσεις θα προβούν άμεσα και οι υπόλοιπες τράπεζες. Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις του πρώτου τριμήνου της τρέχουσας οικονομικής χρήσης, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες διαθέτουν υβριδικά ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης και ομόλογα κύριας εξασφάλισης συνολικού ύψους 3,6 δισ. ευρώ. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα κάνουν δημόσιες προσφορές για το σύνολο των εν λόγω κεφαλαίων. Αυτό θα εξαρτηθεί από τους όρους που θα θέτει το επικαιροποιημένο πλαίσιο για αναδιάρθρωση παθητικού (bail in) και το ύψος των κεφαλαιακών αναγκών.

Τα υπόλοιπα κεφάλαια που θα καλύψουν την άσκηση αντοχής που γίνεται με βάση το δυσμενές μακροοικονομικό σενάριο θα καλυφθούν κατά τα 3/4 από ομολογιακά μετατρέψιμα χρηματοοικονομικά εργαλεία επονομαζόμενα ως cocos (Contingent convertibles) και κατά το 1/4 από κεφάλαια του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Πηγή: News247.gr