Μέσα σε διάστημα 30 ημερών από την ημέρα που καθίστανται ληξιπρόθεσμες οι οφειλές τους υποχρεούνται οι οφειλέτες που έχουν ενταχθεί στις 100 δόσεις να τις τακτοποιούν. Η ρύθμιση αυτή ισχύει από σήμερα μέχρι και την 30η Ιουνίου και όσοι δεν συμμορφωθούν, θα βγουν αυτόματα από την ρύθμιση και θα χάσουν όλα τα πλεονεκτήματά της.

Αυτό που ίσχυε μέχρι πρότινος είναι πως οι οφειλέτες υποχρεούνταν να εξοφλούν τα χρέη τους σε διάστημα 30 ημερών από την λήψη του ειδοποιητηρίου το οποίο όμως πολύ συχνά καθυστερούσε. Ωστόσο, από την 1η Ιουλίου του 2016 έρχονται ακόμη σκληρότερες διατάξεις για όσους έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, θα μειωθεί η χρονική προθεσμία από τις 30 μέρες στις δεκαπέντε, ενώ από την 1η Ιανουαρίου του 2017 μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2017 η ρύθμιση χάνεται στην περίπτωση που ο οφειλέτης καθυστερήσει για 10 ημέρες . Από την 1η Ιανουαρίου 2018 προϋπόθεση για τη διατήρηση της ρύθμισης είναι η εξόφληση των νέων οφειλών εντός της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους.

Πηγή: Fortunegreece.com