Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας, Νευροεπιστημών και Ιατρικής Ακριβείας (ΕΠΙΨΥ) διεξήγαγε έρευνα με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας που είναι κάθε χρόνο στις 10/10 και τα ευρήματα χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής.

Κι αυτό γιατί, όπως απορρέει από τα αποτελέσματα, το 25% των εφήβων της χώρας έχει σκεφτεί να προκαλέσει ζημιά στον εαυτό του με σκέψεις ακόμα και για αυτοκτονία. Αυτό έρχεται ως απότοκο της ψυχολογικής κατάστασης των νέων στη χώρα που δηλώνουν ανικανοποίητοι με τη ζωή τους. Το ποσοστό για αυτή την παράμετρο είναι περίπου στο 44%, με τα κορίτσια να παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες τάσεις απογοήτευσης.

Η χαμηλή ικανοποίηση από τη ζωή αυξάνεται στη διάρκεια της εφηβείας από 23,6% στην ηλικία των 11 ετών, σε 49,9% στην ηλικία των 13 και 55,0% στην ηλικία των 15 ετών.

Ο παράγοντας της ικανοποίησης είναι κάτι που σχετίζεται άρρηκτα με την οικονομική κατάσταση της οικογένειας. Έτσι, τα ποσοστά είναι στο 51,7% για άτομα που προέρχονται από την κατώτερη οικονομική θέση, όπως ορίστηκε στο ερωτηματολόγιο της έρευνας, ενώ για τα ανώτερα οικονομικά στρώματα είναι το 37,5% που δεν βρίσκει την ικανοποίηση στη ζωή.

Πέραν της ψυχολογικής τοποθέτησης, υπάρχει κι ένα σημαντικό ποσοστό εφήβων (1 στους 9) που αξιολογεί την υγεία του ως μέτρια ή κακή και προέρχεται από οικογένεια χαμηλού εισοδήματος.

Η ηλικία των 15 ετών κρίνεται ως η στιγμή που κορυφώνονται τα καταθλιπτικά συμπτώματα των εφήβων, κάτι που σύμφωνα με τους επιστήμονες είναι φυσιολογικό, αλλά χωρίς να σημαίνει πως δεν υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις που χρήζουν ψυχιατρικής παρακολούθησης. Ιδίως στη σημερινή εποχή.

Νευρικότητα, δυσθυμία και ακεφιά είναι τα τρία συμπτώματα με συχνότερη αναφορά από τους εφήβους προς τους γονείς ή το περιβάλλον τους, με τα κορίτσια ηλικίας 15-16 ετών να είναι αυτά που παρουσιάζουν υψηλότερες τιμές άγχους και καταθλιπτικών συμπτωμάτων σε σχέση με τα αγόρια στην περίοδο που έγινε η έρευνα (36,1% έναντι 20,2% και τιμή 6,2 στην κλίμακα έναντι 5,2).

Η κυρία Άννα Κοκκέβη, Ομότιμη Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών, και Επιστημονική Υπεύθυνη του Τομέα Επιδημιολογικών και Ψυχοκοινωνικών Ερευνών του ΕΠΙΨΥ αναφέρει ότι «η εφηβεία είναι μια περίοδος που κατά κανόνα χαρακτηρίζεται από καλή υγεία, ψυχική και σωματική, και χαμηλά επίπεδα νοσηρότητας και θνησιμότητας.

Είναι, ωστόσο, και μία περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας οι έφηβοι εκτίθενται σε πολλαπλές εσωτερικές και εξωτερικές πιέσεις οι οποίες, μολονότι σπάνια παίρνουν τη μορφή κάποιας ψυχικής ασθένειας, εκδηλώνονται συχνά με ποικίλα συμπτώματα, ψυχολογικής ή σωματικής φύσεως.

Γίνεται σαφές ότι η ενίσχυση της ευαίσθητης αυτής ομάδας πληθυσμού στο οικογενειακό, σχολικό και κοινωνικό πλαίσιο πρέπει να αποτελεί σταθερά προτεραιότητα στην χάραξη πολιτικών δημόσιας υγείας και ιδιαίτερα στο σχεδιασμό έγκαιρων παρεμβάσεων πρόληψης και αντιμετώπισης συμπεριφορών κινδύνου».