Για το διαγωνισμό «Greekrotors» που διοργανώνει η Olive Media ΑΕ και συγκεκριμένα το εβδομαδιαίο περιοδικό PEOPLE (ένθετο στην Κυριακάτικη εφημερίδα «ΕΘΝΟΣ»)  που εφεξής καλείται «Ο Διοργανωτής» σε συνεργασία με την εμπορική εταιρεία «Greek rotors ΑΕ»  που εφεξής καλείται «Εταιρεία» και με τεχνικό πάροχο την «ΑΜΑΖΕ Α.Ε.», ισχύουν τα κάτωθι:

1] Στο διαγωνισμό «Greekrotors» έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι όσοι διαμένουν στην Ελλάδα μόνιμα και νόμιμα, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και ακολουθήσουν τη διαδικασία που περιγράφεται στο παρόν. Εξαιρούνται οι υπάλληλοι της «Olive Media AE», της «Εταιρείας»  και της «ΑΜΑΖΕ ΑΕ», καθώς και οι συγγενείς πρώτου (Α΄) βαθμού όλων των παραπάνω.

2] Οι όροι του παρόντος διαγωνισμού ευρίσκονται αναρτημένοι στον ιστότοπο της Διοργανώτριας www.peoplegreece.com.  Οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται για τον τρόπο συμμετοχής τους στον διαγωνισμό μέσω διαφημιστικής καταχώρησης στο περιοδικό PEOPLE και μέσω του http://www.peoplegreece.com .

3] Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν μήνυμα (SMS) με τη λέξη «PEOPLE» (κενό) «DRONE» (κενό) «ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ» στον αριθμό υψηλής χρέωσης 54777, (εφεξής «Υπηρεσία»). Η χρέωση ανά μήνυμα είναι 1,24 ευρώ* (με ΦΠΑ). Μόλις οι συμμετέχοντες στείλουν το μήνυμα, λαμβάνουν (δωρεάν) απαντητικό μήνυμα, με το οποίο επιβεβαιώνεται η λήψη του μηνύματός τους, ενώ συγχρόνως τους αποστέλλεται ένας μοναδικός κωδικός, τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν στην ιστοσελίδα www.instawin.gr για την αγορά προϊόντος/ων ή υπηρεσίας/ων αξίας ίσης ή μεγαλύτερης με το κόστος συμμετοχής (κόστος αποστολής SMS) τους στο διαγωνισμό «Greekrotors». Κάθε Συμμετέχων έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει έναν κωδικό ανά προσφορά.  Ο Συμμετέχων μπορεί να στείλει μήνυμα περισσότερες από μία (1) φορά για να δηλώσει συμμετοχή και κάθε φορά να λαμβάνει αντίστοιχο, μοναδικό κωδικό αριθμό, τον οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει στην ιστοσελίδα www.instawin.gr​για την αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών αξίας ίσης ή μεγαλύτερης με το κόστος συμμετοχής του στο διαγωνισμό «Greekrotors».  Στην περίπτωση αγοράς τελικής αξίας προϊόντων μικρότερης της αξίας του κωδικού, δεν επιστρέφεται το υπόλοιπο ποσό σε χρήματα, ούτε πιστώνεται για τυχόν επόμενη αγορά. Η χορήγηση του κατά τα ως άνω κωδικού και η χρήση του από το συμμετέχοντα είναι ανεξάρτητη του εάν αυτός κληρωθεί ή όχι ως νικητής του δώρου του διαγωνισμού.

4] Χρήση κωδικού: ο συμμετέχων θα πρέπει να εισάγει το μοναδικό κωδικό (ή κωδικούς σε περίπτωση περισσότερων τους ενός) στην ηλεκτρονική σελίδα www.instawin.gr, εξαργυρώνοντάς τον σε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία της επιλογής του. Η ιστοσελίδα www.instawin.gr προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες διαφόρων κατηγοριών, οι οποίες είναι χρήσιμες για το σύνολο των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, δίνοντας τους τη δυνατότητα της επιλογής. Ενδεικτικά, περιλαμβάνει:

  1. Υπηρεσίες: διαγνωστικές εξετάσεις, θεραπείες αδυνατίσματος, θεραπείες αισθητικής, κομμωτήρια, spa, επισκέψεις σε παιδότοπους, κλπ.
  2. Συνδρομητικές υπηρεσίες: κάρτες υγείας περιορισμένου χρόνου, ασφαλιστικές παροχές, γυμναστηρίου κοκ.
  3. Φυσικά προϊόντα: ένδυση/υπόδηση, είδη σπιτιού, ηλεκτρονικά & ηλεκτρικά είδη, φαρμακείου, καλλυντικά, φαγητό/καφέ κοκ (από τα φυσικά καταστήματα ή το e-shop συνεργαζόμενων εταιρειών, χωρίς κόστος παράδοσης για τον συμμετέχοντα).
  4. Ψηφιακό Περιεχόμενο: παιχνίδια για το κινητό, μηνύματα SMS μέσω online πλατφόρμας, e-books.

Οι  προσφερόμενες παροχές (προϊόντα ή υπηρεσίες) στους συμμετέχοντες και η αξίας τους είναι πάντα μεγαλύτερη ή ίση του κόστους συμμετοχής.  Κάθε κωδικός μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία (1) φορά. Ο κωδικός δεν δύναται να εξαργυρωθεί σε χρήματα.  Η χρήση κάθε κωδικού μπορεί να γίνει αποκλειστικά και μόνο εντός χρονικού διαστήματος ενός (1) μήνα από την επομένη της ημέρας λήψης του σχετικού κωδικού, μετά δε το πέρας του διαστήματος αυτού, ο κωδικός ακυρώνεται και δεν ισχύει.

5] Κάθε αποστολή SMS από τον ίδιο χρήστη θεωρείται ως ξεχωριστή συμμετοχή. Είναι στην απόλυτη διακριτική ευxέρεια της Διοργανώτριας Εταιρείας να ορίζει τον αριθμό και τη διάρκεια των διαγωνισμών, καθώς και το πλήθος των νικητών αυτών (τα οποία κάθε φορά θα ανακοινώνονται εκ των προτέρων με κάθε πρόσφορο μέσο). Επιπρόσθετα, η Διοργανώτρια Εταιρεία, δύναται να φιλοξενεί ταυτόχρονα περισσότερους από έναν διαγωνισμούς. Ο/οι νικητής/τές των διαγωνισμών, δεν αποκλείονται από τους επόμενους διαγωνισμούς.

6] Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που έχουν υποβληθεί μέσω αποστολής SMS από ελληνικό αριθμό κινητού τηλεφώνου, εντός των χρονικών ορίων του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι το χρόνο λήξης του διαγωνισμού και όπως αυτή η χρονική στιγμή ανακοινώνεται στους όρους συμμετοχής του διαγωνισμού.  Κάθε συμμετοχή εκτός αυτών των ορίων και χωρίς την καταχώρηση των υποχρεωτικών στοιχείων, θα θεωρείται άκυρη. Κάθε διαγωνιζόμενος έχει δικαίωμα πολλαπλών συμμετοχών.  Συγκεκριμένα για την διαγωνισμό «Greekrotors» οι συμμετοχές είναι αποδεκτές από την Κυριακή 9/9/2018 και ώρα 06.00 έως την Τετάρτη 12/9/2018 και ώρα 15.00, με δώρο τρία (3) drone (Pioneer UFO) αξίας 98€ έκαστο, όπως αυτά εμφανίζονται στην καταχώρηση του διαγωνισμού.

7] Η ανάδειξη του/ των νικητή/ νικητών θα γίνεται αφότου ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός.   Συγκεκριμένα  την Τετάρτη 12/9/2018 στις 16.00 θα διενεργηθεί κλήρωση στα γραφεία του «διοργανωτή» από την οποία θα αναδειχθούν τρείς (3) τυχεροί νικητές. Οι νικητές του Διαγωνισμού θα ειδοποιηθούν  από τον Διοργανωτή τηλεφωνικά στη SIM κάρτα που αντιστοιχεί στον αριθμό κλήσης του κινητού τηλεφώνου με το οποίο έλαβαν μέρος στον Διαγωνισμό.  Η κλήρωση διεξάγεται μέσω ηλεκτρονικής γεννήτριας τυχαίων αριθμών του random.org το οποίο είναι πιστοποιημένο από το ανεξάρτητο εργαστήριο ECORGA (ISO/IEC 17025:2005) το οποίο εδρεύει στο Λονδίνο του Ηνωμένου Βασιλείου, οδός 2/F Berkeley Square House, Berkeley Square London, W1J 6BD.

8] Τα ονόματα  των νικητών θα δημοσιευθούν  στο περιοδικό PEOPLE, στο τεύχος 275 το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 16/9, στις πρώτες σελίδες. Κατόπιν οι νικητές θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την «Διοργανώτρια» για να ορίσουν την ημερομηνία που θέλουν να παραλάβουν το δώρο τους. Αν οι νικητές δεν επικοινωνήσουν  εντός του χρονικού ορίου χάνουν  το δικαίωμα τους στο δώρο. Το Δώρο είναι προσωπικό και δεν μεταβιβάζετε, δεν ανταλλάσσετε και δεν είναι δυνατό να ζητηθεί η εξαργύρωσή του με χρήματα σε οποιαδήποτε τιμή.  

9] Στην περίπτωση όπου παρέλθει το χρονικό διάστημα των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, χωρίς να έχει καταστεί δυνατή η επικοινωνία με το νικητή ή χωρίς ο νικητής να έχει επικοινωνήσει με την Εταιρεία  ή την Διοργανώτρια, τότε η διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να διαθέσει τα δώρα είτε εκ νέου σε άλλο διαγωνισμό, είτε όπως αλλιώς αποφασίσει. Η παραλαβή των δώρων θα γίνεται το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από την ενημέρωση του νικητή.

10] Ο νικητής, προκειμένου να παραλάβει το δώρο, θα πρέπει να προσκομίσει αστυνομική ταυτότητα. Κατά την παραλαβή του δώρου, ο νικητής θα υπογράφει τη σχετική δήλωση αποδοχής του δώρου που θα του παρέχεται από το Διοργανωτή. Στην περίπτωση που ο νικητής είναι αλλοδαπός, τότε θα πρέπει να προσκομίσει αντίγραφο του διαβατηρίου του επικυρωμένο αρμοδίως. Στην περίπτωση που ο νικητής είναι κάτοικος της επαρχίας και το δώρο ξεπερνά σε βάρος τα δύο (2) κιλά, τότε ο νικητής θα αναλαμβάνει ιδία δαπάνη τα έξοδα αποστολής του δώρου. Εάν αυτό δεν γίνει αποδεκτό από τον νικητή, τότε το δώρο θα περνάει αυτόματα στον επιλαχόντα.

11] Τα δώρα του διαγωνισμού είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα. Ο Διοργανωτής δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελαττώματα στα δώρα.  Η Διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, να τροποποιήσει μέρη αυτών των όρων ή και όλους τους όρους συμμετοχής στο σύνολό τους, χωρίς προειδοποίηση και χωρίς να είναι υποχρεωμένη προς αποζημίωση σε όποιον συμμετέχοντα, με την ανάρτηση νεότερου εγγράφου στην ιστοσελίδα www.peoplegreece.com.

12] H Διοργανωτής, η Εταιρεία και η ΑΜΑΖΕ δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη, σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων κατά τη διάρκεια σύνδεσης του χρήστη στην υπηρεσία, που είτε οφείλονται σε απρόβλεπτη βλάβη του εξοπλισμού της (ανωτέρα βία), είτε οφείλονται σε βλάβες ή αδυναμίες τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού. H Διοργανωτής και η ΑΜΑΖΕ επιπλέον δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη, σε περίπτωση που ο χρήστης για οποιοδήποτε λόγο δεν κάνει σωστή χρήση της υπηρεσίας.  Αν για οποιοδήποτε λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Διοργανώτριας ή/και της ΑΜΑΖΕ – όπως λάθος ή ημιτελή στοιχεία ή στοιχεία που για όποιους τεχνικούς, τηλεπικοινωνιακούς ή άλλους λόγους δεν ηχογραφήθηκαν από το χρήστη σωστά ή ευήκοα – η αποδελτίωση των στοιχείων των συμμετεχόντων δεν καταστεί εφικτή, τότε η Διοργανώτρια διατηρεί ρητά και κατά την κρίση της το δικαίωμα να προχωρήσει στον επόμενο σε σειρά χρήστη.

13] Η Διοργανώτρια εταιρεία θεωρεί ότι κάθε συμμετέχων είναι κάτοχος ή έχει εξασφαλίσει τη ρητή συναίνεση ή εξουσιοδότηση του κατόχου της κάρτας SIM, που αντιστοιχεί στον αριθμό κλήσης του κινητού τηλεφώνου με το οποίο έλαβε μέρος στο διαγωνισμό. Στην περίπτωση κατά την οποία ο νικητής δεν είναι ο κάτοχος του κινητού ή είναι κάτοχος εταιρικής σύνδεσης, τότε για την παραλαβή του δώρου του θα πρέπει να προσκομίσει δήλωση του νόμου (άρθρο 8 Ν. 1599/1986), την οποία θα υπογράφει (με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια Αρχή) ο κάτοχος του κινητού ή ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας σε περίπτωση εταιρικής σύνδεσης, στην οποία θα δηλώνει πως έχει δώσει το δικαίωμα στο χρήστη-νικητή του διαγωνισμού να χρησιμοποιεί την κάρτα SIM για προσωπική χρήση και πως ο ίδιος αποποιείται του δικαιώματος του δώρου, το οποίο πλέον θα παραλάβει ο κατονομαζόμενος νικητής. Άλλως το δώρο μπορεί να παραληφθεί μόνον από τον ιδιοκτήτη του αριθμού που κέρδισε.

14] Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στις διοργανώτριες εταιρίες για την προβολή του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω του έντυπου. Έτσι, οι διοργανώτριες εταιρίες επιφυλάσσουν για τον εαυτό τους, το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν και δημοσιεύσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την κλήρωση του επάθλου για διαφημιστικούς σκοπούς, η, δε, συμμετοχή καθενός στον παρόντα διαγωνισμό έχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση.

15] Η Διοργανώτρια εταιρία διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος.

16] Με την αποστολή SMS από κινητό στο 54777 κάθε συμμετέχων συναινεί όπως τα προσωπικά του στοιχεία χρησιμοποιηθούν από την Διοργανώτρια και την Εταιρεία για την επεξεργασία τους μέσω αυτοματοποιημένων ή μη αυτοματοποιημένων μέσων είτε από την ίδια είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου αυτή διορίσει για τη διενέργεια της ως άνω επεξεργασίας κατ΄ εντολή και για λογαριασμό τους. Τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα διατηρηθούν από την Διοργανώτρια  και θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν με σκοπό τη μελλοντική ενημέρωση του συμμετέχοντος μέσω sms για τις προωθητικές ενέργειες της Διοργανώτριας. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία θα τηρούνται σύμφωνα με το Ν.2472/1997, όπως ισχύει και ως τροποποιήθηκε με το Ν.3471/2006, του Ν. 2774/1999 και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οι συμμετέχοντες θα έχουν δικαίωμα να ζητήσουν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την πρόσβαση, την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή στοιχείων τους που τηρούνται στο αρχείο κατά τους όρους του Ν.2472/1997, όπως ισχύει επικοινωνώντας με τις εταιρείες  Olive Media / ΑΜΑΖΕ ή με οποιαδήποτε άλλο φορέα ορίσει η Εταιρεία.

17] Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων (ή των αλλαγών τους) και θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.

18] Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με τον συγκεκριμένο διαγωνισμό θα παραπέμπεται αποκλειστικά στα Δικαστήρια των Αθηνών και θα εφαρμόζεται το Ελληνικό Δίκαιο.

19] Για τυχόν παράπονα ή ερωτήσεις σχετικά με το τεχνικό σκέλος του διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες μπορούν να απευθύνονται και στο τηλέφωνο παραπόνων της AMAZE στο 210 6403090.