ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΣΗ ΩΤΙΤΙΣ

Η Μέση ωτίτις εκδηλώνεται σαν φλεγμονή του μέσου ωτός. Χαρακτηρίζεται σαν οξεία φλεγμονή όταν έχει ταχεία έναρξη και συνοδά συμπτώματα, όπως πυρετό, ωταλγία και ευερεθιστότητα. Αντίθετα η χρόνια μορφή της χαρακτηρίζεται από συλλογή υγρού χωρίς συμπτώματα οξείας φλεγμονής.Τέλος θα πρέπει να αναφερθεί και η υποτροπιάζουσα οξεία μέση ωτίτις με τέσσερα ή περισσότερα επεισόδια σε διάστημα 6 μηνών.

ΑΠΟ ΤΙ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ

Τα παιδιά, αλλά και οι ενήλικες προσβάλλονται κυρίως τους χειμερινούς μήνες. Οι κύριοι μικροβιακοί παράγοντες είναι οι κάτωθι:

• Streptococcus pneumoniae 32%

• Haemophilus influenzae 22%

• Moraxella catarrhalis 16%

• Group A Streptococcus 5%

• Staphylococcus aureus 2%

• Αρνητική καλλιέργεια 25%

Προδιαθέσιμοι παράγοντες που χαρακτηρίζουν τα παιδιά υψηλού κινδύνου αποτελούν:

Το κάπνισμα στο σπίτι

Αγόρια

Αδερφός με ανάλογο πρόβλημα

Ηλικία < 2 ετών

Παιδικοί σταθμοί

Χαμηλό κοινωνικοοικονομικό επίπεδο 

Χρήση Πιπίλας

Αλλεργίες

Θέρμανση με σόμπα

Αντίθετα χαμηλού κινδύνου άτομα αποτελούν τα κορίτσια, καθώς επίσης και τα παιδιά που παραμένουν μεγαλύτερα διαστήματα σπίτι, ή θηλάζουν. Οι παραπάνω μικροβιακοί παράγοντες, ή ακόμα και ιοί, φθάνουν στο μέσο αυτί διαμέσου της ευστιαχιανής σάλπιγγας ( ο λεπτός σωλήνας, που επικοινωνεί με το ρινοφάρυγγα και είναι υπεύθυνος για τον αερισμό της αεροφόρου κοιλότητας του μέσου ωτός). Έτσι μετά από ένα απλό κρυολόγημα, μία γρίππη, ή μία φλεγμονή στους παραρρίνιους κόλπους είναι πιθανόν σε παιδιά να εκδηλωθεί μία μέση ωτίτιδα.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω εκδηλώνεται με ωταλγία ( τα βρέφη πιάνουν συνεχώς το αυτί τους), ωτόρροια, πυρετό, ανορεξία ,διάρροιες, εμέτους και έντονη ευερεθιστότητα. . Η φλεγμονή του μέσου ωτός προκαλεί έντονο πόνο, ερυθρότητα του τυμπάνου και δημιουργία πύου πίσω από το τύμπανο. Μερικές φορές επέρχεται ρήξη του τύμπανου και έξοδος του πύου, αλλά συνήθως το πύο και η βλέννη παραμένουν παγιδευμένα στην κοιλότητα του μέσου ωτός, λόγω οιδήματος της ευσταχιανής σάλπιγγας, που δεν μπορεί να ανοίξει και να επιτρέψει την φυσιολογική παροχέτευση από το μέσο ους. Η κατάσταση αυτή ονομάζεται «εκκριτική μέση ωτίτις» η «μέση ωτίτις με υγρό» και συνήθως χρονίζει και υφίσταται για εβδομάδες, μήνες η και χρόνια μετά την αποδρομή του επώδυνου σταδίου και προδιαθέτει τον ασθενή σε συχνές υποτροπές της οξείας φλεγμονής.