Οι περισσότεροι έχουμε δει κάποια στιγμή κάποιο μήνυμα στο messenger μας ή στο facebook μας το οποίο ήταν ιός. Πλέον πέρα από το facebook στο οποίο είμαστε ήδη υποψιασμένοι, πρέπει να προσέχουμε και τα μηνύματα που λαμβάνουμε στο Instagram.

Ο νέος ιός λέγεται Nasty List και αυτό γιατί θα έρθει μέσω κάποιας επαφής σας σε direct message το οποίο σας ειδοποιεί ότι βρίσκεστε στη Nasty List και συνοδεύεται από ένα URL το οποίο εάν πατήσετε θα δώσετε πρόσβαση στον ιό.

Σε περίπτωση που πατήσετε το link το πιθανότερο είναι να σας αλλάξουν τον κωδικό αλλά και τα στοιχεία που έχετε έτσι ώστε να μην μπορείτε να ανακτήσετε τον λογαριασμό σας ξανά, δηλαδή να σας «χακάρουν». Στη συνέχεια οι φίλοι σας θα λαμβάνουν μηνύματα Nasty List και από τον δικό σας λογαριασμό.

Ο ιός αυτός σκοπό έχει να «χτυπήσει» τους απροστάτευτους λογαριασμούς που δεν έχουν ενεργοποιήσει το two factor authentification, το οποίο ζητάει από τον χρήστη πέρα από τον κωδικό του και έναν δεύτερο κωδικό που λαμβάνει σε μήνυμα στο κινητό του.

Για να εμποδίσετε όλο αυτό αρχικά αυτό που έχετε να κάνετε είναι να μην πατήσετε επάνω στο link εάν κάποιος σας το στείλει αλλά και να ενεργοποιήσετε το two-factor authentification.