Στα πρώτα βήματα μιας εταιρείας είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν οι κατάλληλοι συνεργάτες, που θα καθοδηγήσουν σωστά την ομάδα, ώστε να αναπτυχθεί άμεσα με σωστό και υγιή τρόπο. Η εμπειρία σε συνδυασμό με τη βαθιά γνώση του τρόπου λειτουργίας της αγοράς είναι άλλωστε στοιχεία που λείπουν από μια νεοφυή επιχείρηση, βρίσκονται όμως βαθιά χαραγμένα στο «DNA» μεγάλων εταιρειών.

Στην περίπτωση της ωρίμανσης επιχειρηματικών ιδεών στον ευρύτερο τομέα των χρηματο-οικονομικών συναλλαγών και στον μετασχηματισμό τους σε κερδοφόρες επιχειρήσεις, τη λύση έρχεται να δώσει η Εθνική Τράπεζα, μέσω του προγράμματος επιχειρηματικής επιτάχυνσης be finnovative.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές, επαγγελματίες, στελέχη επιχειρήσεων και γενικότερα οποιονδήποτε θέλει να αναπτύξει την ιδέα του ή την μεθοδολογία του σε ένα βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο.

Οι ομάδες που συμμετέχουν θα πρέπει να αναπτύσσουν την ιδέα τους στο ευρύτερο θεματικό πεδίο των χρηματο-οικονομικών συναλλαγών (fintech), όπως ενδεικτικά είναι τραπεζικά συστήματα, τραπεζικές συναλλαγές, συναλλαγές πληρωμών, mobile εφαρμογές, αυτοματοποιημένα customer care συστήματα (bots), mobile payments, blockchain, συστήματα e-commerce, ticketing κλπ, με εφαρμογές εκτός από τον τραπεζικό τομέα και σε άλλους δυναμικούς τομείς της οικονομίας όπως, ενδεικτικά, είναι ο τουρισμός, η αγροτική οικονομία, οι ασφάλειες, οι μεταφορές, η ενέργεια, η ναυτιλία.

Το Musicspoon, μια πλατφόρμα που παρέχει χρήσιμα ψηφιακά εργαλεία στους παραγωγούς προϊόντων των δημιουργικών και πολιτιστικών βιομηχανιών, ήταν από τις εταιρείες που συμμετείχαν στο εν λόγω πρόγραμμα και ξεχώρισαν.

Διαβάστε τη συνέχεια στο Fortunegreece.com