Ως γνωστόν, το περιεχόμενο μιας λέξης δεν είναι κάτι σταθερό στην πορεία των χρόνων. Ρέει και παίρνει σημασία ανάλογα με συγκεκριμένες περιστάσεις. Μπορεί να πάρει μια σημασία ακόμα και για λίγα άτομα και να επεκταθεί ώστε να γίνει κάποιος άγραφος κανόνας. Η λέξη «τύραννος» για παράδειγμα, στην αρχαιότητα δε σήμαινε κάτι κακό. Μέχρι που ήρθε η τυραννία των τριάκοντα. Η λέξη «μελιτζάνα», θα περίμενε κανείς ότι είναι μια λέξη ξεκάθαρα, δεν επιδέχεται αλλαγών στη σημασία.

Κι όμως στην εποχή των social media και των emojis, έχει πάρει διαστάσεις σεξουαλικών συνυποδηλώσεων. Κι όχι μόνο η μελιτζάνα. Το ίδιο συμβαίνει και με το ροδάκινο, αλλά και τις σταγόνες. Όσοι τα χρησιμοποιούν, γνωρίζουν ότι παραπέμπουν σε σημεία και λειτουργίες του σώματος που άπτονται σεξουαλικών πράξεων.

Σε μια προσπάθεια τους να μειώσουν τη ροή σεξουαλικού περιεχομένου στο feed τους, το Facebook και το Instagram αποφάσισαν να περιορίσουν τη χρήση αυτών των τριών emojis, όταν ακολουθούνται οι πλαισιώνονται από σεξουαλικό περιεχόμενο, είτε λεκτικό είτε οπτικό.

Αυτή η κίνηση είναι για πολλούς ακόμα ένα δείγμα του περιορισμού της σεξουαλικής έκφρασης που πάνε να εφαρμόσουν τα δύο μέσα και πλέον απομένει μόνο το Twitter.

Επομένως, από δω και πέρα η μελιτζάνα θα αφορά αποκλειστικά καπαμά, μουσακά και παπουτσάκια, τα ροδάκινα το καλοκαίρι και την Πριγκίπισσα Ροδακινιά στο Super Mario και οι σταγόνες νερού τη βροχή.