Οι καθιερωμένες θερινές εκπτώσεις ξεκινούν σε λιγότερο από έναν μήνα, γι’ αυτό ως καταναλωτές ας κάνουμε μια πρώτη λίστα με τις ανάγκες μας κι ας δούμε πότε αρχίζουν και πόσο θα διαρκέσουν.

Συγκεκριμένα, τη Δευτέρα, 8 Ιουλίου, ακριβώς μία ημέρα μετά τις εθνικές εκλογές οι θερινές εκπτώσεις θα έχουν ήδη ξεκινήσει και αναμένεται να διαρκέσουν έως τα τέλη Αυγούστου.

Τελευταία μέρα ορίζεται η Παρασκευή 31 Αυγούστου, ενώ υπενθυμίζεται πως, όπως και σε κάθε άλλη περίοδο εκπτώσεων, είναι υποχρεωτική η αναγραφή της παλαιάς και της νέας μειωμένης τιμής των αγαθών και των υπηρεσιών που διατίθενται με έκπτωση.

Γενικά, οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με την Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή στο 1520, ενώ οι βασικοί  στόχοι της Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή είναι οι εξής:

-Η προστασία του καταναλωτικού κοινού στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 2251/1994 και ειδικότερα η προστασία των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών όσον αφορά συναλλαγές τους σε σχέση με την αγορά καταναλωτικών αγαθών, αλλά και την παροχή υπηρεσιών.

-Η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και η καταστολή των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών προς όφελος τόσο των καταναλωτών όσο και του υγιούς ανταγωνισμού των επιχειρήσεων.

-H παρακολούθηση και εποπτεία εφαρμογής της νομοθεσίας για τη λειτουργία των Εταιρειών Ενημέρωσης Οφειλετών και την προστασία της προσωπικής σφαίρας και προσωπικότητας των οφειλετών από αθέμιτες πρακτικές είσπραξης των απαιτήσεων.

Αν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με τη Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή μπορείτε να επικοινωνήσετε επίσης:

-Ταχυδρομικά: Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή – Πλ. Κάνιγγος, 101 81, ΑΘΗΝΑ

-Μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο 1520@efpolis.gr