Δημοσιεύτηκαν τα πόθεν έσχες Κυριάκου Μητσοτάκη και Αλέξη Τσίπρα

Η αρμόδια επιτροπή της Βουλής δημοσίευσε τα έγγραφα που αφορούν στο πόθεν έσχες των δύο πολιτικών αρχηγών και των συζύγων τους για τα έτη 2016 και 2017.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε για το 2016 εισοδήματα 99.297  ευρώ και μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων στην BNB συνολικής αξίας περίπου 37.000 ευρώ, εκ των οποίων πώλησε ορισμένα εισπράττοντας περίπου 10.000 ευρώ. Παράλληλα, οι καταθέσεις του στις ελληνικές τράπεζες είναι 4.500 ευρώ. Το 2017 τα εισοδήματα είναι της τάξεως των 41.067, τα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων στην BNP ανέρχονται σε περίπου 23 χιλ ευρώ και οι καταθέσεις είναι 8.500 ευρώ.

Η κυρία Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη δήλωσε εισοδήματα 331.356 ευρώ εκ των οποίων τα περίπου 275.000 ευρώ από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, ιδιοκτησία 3 θυρίδων στην Alpha Bank, ενώ διατηρεί καταθέσεις 325.939 ευρω στην Societe Generale της Γαλλίας με την σημείωση ότι προέρχοναι από εισοδήματα προηγούμενων ετών και πώληση περιουσιακού στοιχείου, 481.924 ευρώ στην Lombard Ordier της Ελβετίας και περίπου 39.000 ευρώ σε άλλα τραπεζικά ιδρύματα. Για το 2017 οι καταθέσεις είναι συνολικά στα περίπου 530.000 ευρώ.

Κυριάκος Μητσοτάκης και Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη διαθέτουν επίσης ακίνητα σε Χανιά, Κυκλάδες και Γλυφάδα όλα αποκτηθέντα σε παλαιότερα έτη, με τον αρχηγό της ΝΔ δηλώνει 2 ΙΧ και φορτηγό 2.600 κ.ε ενώ 2 ΙΧ δηλώνει η σύζυγός του. Το 2017 προστίθενται στην κατοχή του κ. Μητσοτάκη από κληρονομιά 3 ΙΧ 2 χιλ κ.ε. και 1,5 χιλ κ.ε.

Ο κ. Μητσοτάκης έχει επίσης συμμετοχή στον Κήρυκα Χανίων και η κυρία Γκραμπόφσκι στις εταιρείες Zeus + Dione AE και την «Μ. Γκραμπόφσκι και ΣΙΑ ΟΕ».  Για το έτος 2016  η Μαρέβα Μητσοτάκη εκποιεί – διαγράφει την εταιρεία Personal Ventures. Οι συμμετοχές σε αυτές τις επιχειρήσεις διατηρούνται για το 2017.

Όσος προς τις οφειλές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δηλώνει συνοφειλέτης κατά το 1/5 σε δάνειο 600.000 ευρώ στην Πειραιώς, με το υπολειπόμενο ποσό την τρέχουσα χρονιά να ανέρχεται σε 297.000 ευρώ ενώ η σύζυγός του συνοφειλέτης κατά το 1/3 σε δάνειο 900.000 ευρώ με το υπολειπόμενο ποσό να είναι 863.000 ευρώ, ενώ εμφανίζει υποχρέωση προς το υπουργείο Περιβάλλοντος ύψους 29.776 ευρώ.

Για το έτος 2017 οι οφειλές μεταβάλλονται ως εξής: για την κυρία Γκραμπόφσκι διατηρείται η συνοφειλή κατά 1/3 δανείου του οποίου το υπόλοιπο ανέρχεται σε περίπου 850.000 ευρώ και άλλα περίπου 70.000 ευρώ σε διάφορα πιστωτικά ιδρύματα. Ο κ. Μητσοτάκης εμφανίζει συνοφειλή κατά 1/5 σε δάνειο το υπόλοιπο του οποίου ανέρχεται σε 281.000 ευρώ και συνοφειλή κατά ½ σε δάνειο με υπόλοιπο 43.756 ευρώ.

Ως προς το ζεύγος Αλέξη Τσίπρα και Περιστέρας Μπαζιάνα, τα αντίστοιχα νούμερα διαμορφώνονται ως εξής: για το 2016 ο τότε πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας δήλωσε εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και αμοιβές 21.527,04 ευρώ, εισόδημα από ακίνητα 1.500 ευρώ, από τόκους 1,92 ευρώ, από άλλη περίπτωση 46.274,04 ευρώ. Η σύζυγός του Περιστέρα Μπαζιάνα δήλωσε εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και αμοιβές 16.666,71 ευρώ και από τόκους 0,25 ευρώ.

Για το 2017 τα ποσά μεταβάλλονται σε αμοιβές 33.909,24 ευρώ, 3,77 ευρώ από τόκους και 1.500 ευρώ από ακίνητα για τον κύριο Τσίπρα. Για την Περιστέρα Μπαζιάνα το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και αμοιβές ανέρχεται στα 19.818, 46 ευρώ και από τόκους 2,29 ευρώ.

Ως προς τις καταθέσεις, ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα ύψους 31.036,93 ευρώ και η Περιστέρα Μπαζιάνα λογαριασμό 8.077,51 ευρώ. Και οι δύο δηλώνουν δικαιούχοι λογαριασμού στο όνομα των παιδιών τους ύψους 20.001,36 ευρώ. Η Μπέτυ Μπαζιάνα δηλώνει επίσης λογαριασμούς στη Eurobank 0,01 ευρώ και 2,59 ευρώ, στην Alpha δύο λογαριασμούς που ο ένας έχει 1,59 και ο άλλος 0,89 ευρώ.

Για τη χρήση του 2017, ο  Αλέξης Τσίπρας δηλώνει λογαριασμό στη Eurobank 3,50 ευρώ με συνδικαιούχο, στην Alpha 0,89 ευρώ και στην Εθνική Τράπεζα ύψους 51.028,49 ευρώ.

Η κυρία Μπαζιάνα δηλώνει λογαριασμούς στην Εθνική Τράπεζα ύψους 11.693, 57 ευρώ και δύο λογαριασμούς στην Alpha, ο ένας λογαριασμός ύψους 8,59 ευρώ και ο έτερος 0,89 ευρώ. Δηλώνει επίσης λογαριασμό στην Πειραιώς ύψους 614 ευρώ, και λογαριασμούς στη Eurobank ύψους 2,6 ευρώ. Στην Εθνική Τράπεζα υπάρχει ένας ακόμη λογαριασμός στο όνομα Τσίπρας Φοίβος-Παύλος με συνδικαιούχους τους γονείς ύψους 25.463,51 ευρώ.