Λόγω της προηγηθείσας ηλιακής έκλειψης, οι μέρες συνεχίζουν να είναι ανάστατες και να εμπεριέχουν δυσκολίες, τις οποίες πρέπει να αντιμετωπίσει ο καθένας ανάλογα με τις δυνατότητες, τις προσδοκίες και τις ειδικές συνθήκες στις οποίες ζει, εργάζεται και δημιουργεί