Η εβδομάδα φέρνει στην επιφάνεια θέματα που σχετίζονται με τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή μας, τόσο πολιτικές όσο και κοινωνικές. Η επικοινωνία και οι εντυπώσεις χρειάζονται προσεκτική διαχείριση από εκείνους που επηρεάζονται από αυτές.