Η Eva Longoria φροντίζει ιδιαίτερα τη περιοχή του λαιμού αφού είναι εκείνη που μαρτυρά την ηλικία της. Μάλιστα χρησιμοποιεί τα παραπάνω προϊόντα για μεγαλύτερα αποτελέσματα και τόνωση του οργανισμού.