Κάθε μέλος της οικογένειας έχει τις δικές του ανάγκες περιποίησης. Τα παραπάνω προϊόντα υπόσχονται να τις καλύψουν άμεσα και αποτελεσματικά .