Υπάρχουν πολλών ειδών σπίτια, αυτά που βρίσκονται όμως στη λίστα διαφέρουν από αυτά που συναντάμε συνήθως στους δρόμους. Το σχήμα, η αρχιτεκτονική και τα χρώματα που έχουν χρησιμοποιηθεί είναι πραγματικά ευφάνταστα.