Ένα ρητό που ξέρουν πολύ καλά οι celebrities είναι το γνωστό «η ισχυς εν τη ενώσει», έτσι παραμένουν αγαπημένες με τις αδελφές τους ακόμα και αν ασχολούνται και οι δύο με τον καλλιτεχνικό χώρο.