1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «OLIVE MEDIA Α.Ε.», η οποία εδρεύει στο Μαρούσι (Λ. Κηφισίας 36), εκδότρια του περιοδικού “PEOPLE” στο εξής καλούμενη «o Διοργανωτής» σε συνεργασία με την αλυσίδα καταστημάτων εστίασης «Souvlike» τα οποία βρίσκονται στην Βουλιαγμένη και στην Βάρη, στο εξής καλούμενη «η Εταιρεία» διοργανώνουν διαγωνισμό μέσω SMS στο περιοδικό “PEOPLE” από την Κυριακή 13/8/2017 ώρα 06.00 έως την Τετάρτη 23/8/2017 και ώρα 12.00  με δώρο 3 δωροεπιταγές αξίας εκατό ευρώ (100€) για τρείς (3) τυχερούς νικητές.

2. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν μόνο οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, αναγνώστες του περιοδικού “PEOPLE” και άνω των 18 ετών. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, της Εταιρείας καθώς και των συνδεδεμένων με αυτές εταιρειών, όπως επίσης οι προμηθευτές τους ή εταίροι τους, οι εργαζόμενοι στο σύνολο των διαφημιστικών εταιρειών που τυχόν εμπλακούν στον Διαγωνισμό, καθώς και οι οικογένειες όλων των ανωτέρω εργαζόμενων μέχρι β’ βαθμού συγγένειας.

3. Ο Διοργανωτής θεωρεί, ότι αυτός που συμμετέχει στον Διαγωνισμό με την αποστολή γραπτού sms είναι ο κάτοχος ή αυτός που έχει τη νόμιμη έγκριση ή εξουσιοδότηση του κατόχου της SIM, που αντιστοιχεί στον αριθμό κλήσης του κινητού, με το οποίο έλαβε μέρος στον Διαγωνισμό.

4. Κάθε διαγωνιζόμενος πρέπει να συμπληρώσει στο sms τα εξής στοιχεία:  «PEOPLE» (κενό) «SOUVLIKE» (κενό)  «ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ» και να το αποστείλει στο 54777.  Το  κόστος κάθε μηνύματος είναι €1,00 + Φ.Π.Α 24%.

5. Κάθε συμμετοχή, που θα σταλεί  εκτός των ανωτέρω (υπό 1) χρονικών πλαισίων θεωρείται εκπρόθεσμη και ως εκ τούτου μη έγκυρη. Στην κλήρωση θα συμμετέχουν μόνον όσοι διαγωνιζόμενοι έστειλαν έγκυρη συμμετοχή. Την Δευτέρα 4/9/2017 στις 16.00 θα διενεργηθεί κλήρωση στα γραφεία του «διοργανωτή» από την οποία θα αναδειχθούν τρεις (3) τυχεροί νικητές. Οι νικητές του Διαγωνισμού θα ειδοποιηθούν από τον Διοργανωτή τηλεφωνικά στη SIM κάρτα που αντιστοιχεί στον αριθμό κλήσης του κινητού τηλεφώνου με το οποίο έλαβαν μέρος στον Διαγωνισμό.

6. Κατόπιν οι νικητές θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την «Εταιρεία» για να ορίσουν την ημερομηνία που θέλουν να εξαργυρώσουν το δώρο τους. Το δώρο ισχύει για ένα (1) μήνα από την ημερομηνία ανάδειξης του νικητή. Αν οι νικητές δεν επικοινωνήσουν εντός του χρονικού ορίου χάνουν το δικαίωμα τους στο δώρο. Το Δώρο είναι προσωπικό και δεν μεταβιβάζετε, δεν ανταλλάσσετε και δεν είναι δυνατό να ζητηθεί η εξαργύρωσή του με χρήματα σε οποιαδήποτε τιμή.

7. Ρητά δηλώνεται ότι η ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα, που διαχειρίζεται τη λήψη των SMS θα διατηρεί αποκλειστικά και μόνο καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού όλα τα αποστελλόμενα από τους συμμετέχοντες μηνύματα, καταγράφοντας συγχρόνως τη συγκεκριμένη ημερομηνία και χρονική στιγμή (ώρα και δευτερόλεπτο) αποστολής τους, καθώς και τον αριθμό της κάρτας SIM μέσω του οποίου έχει αποσταλεί το SMS μήνυμα.

8. Αναφορικά με τα στοιχεία των συμμετεχόντων, θα τηρηθεί από τον Διοργανωτή απόλυτη εχεμύθεια και δεν θα χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία αυτά για κανένα απολύτως λόγο παρά μόνο κατά το στάδιο της επιβεβαίωσης του νικητή του Διαγωνισμού και για την επικοινωνία του περιοδικού μαζί του και ακολούθως όλα τα στοιχεία των συμμετεχόντων θα καταστρέφονται από τον Διοργανωτή.

9. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό με την αποστολή γραπτών μηνυμάτων συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του Διαγωνισμού.